VEDTÆGTER 

Nordsøen Fri Fagskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution: