klasser

10. KLASSE

 På Nordsøen Fri Fagskole kan du tage et fantastiske spændende 10. klasses-skoleår.

Her vil du blive undervist i 

DANSK, MATEMATIK OG ENGELSK – på et niveau, som hjælper dig til at gennemføre 10. klasses eksamen. (FP10)

Undervisningen i 10. klasse knyttes så meget som muligt sammen med det praktiske og maritime indhold på din profil.
Det betyder at undervisningen i de boglige fag, dansk, matematik og engelsk så vidt muligt skal have udgangspunkt – eller handle om noget fra den praktiske virkelighed – eller en problemstilling som er knyttet til din profil.

Der bliver dog undervist med det klare formål, at du forberedes bedst muligt til at gennemføre 10. klasses afgangsprøve.

Du kan sammen med dine forældre læse mere om de enkelte fag i skolens års- og indholdsplan.

Du tilmelder dig 10. Klasse på tilmeldingsblanketten

 

ERHVERVSKLASSEN

ERHVERVSKLASSEN er for dig, som enten er færdig med 9. eller 10. klasse, en ungdomsuddannelse eller andet – og som ønsker at bruge et helt skoleår på alle mulige andre praktiske og virkelighedsnære oplevelser end de gængse skolefag.

Undervisningen på er bygget op af elementer, der dels knytter an til din valgte profil, Havnens Håndværk & Fiskeri, Gastro & Event eller Outdoor Turisme – dels går i dybden med nogle af de fællesfag, som er beskrevet nærmere i skolens Indholdsplan

Det drejer sig om temaer og emner som

Innovation & Iværksætteri

IT-værktøjer & Digitalisering

Dit samfund

Kommunikation

Livsmestring

Fællestimer og fællessang

Erhvervsdannelse og Arbejdspladskultur

Sundhed, mad og Måltidspolitik

Du tilmelder dig ERHVERVS KLASSEN på tilmeldingsblanketten

Et tilbud til dig der vælger erhvervsklassen er, at du har mulighed for at følge Dansk eller Matematik som enkeltfag, hvis du gerne vil dygtiggøre dig – eller bare vedligeholde de to fag, mens du går hos os.

Du kan kun aflægge prøve i enkeltfag hvis du ikke har bestået din FP 9 i faget.