Mere

klasser

MARI10M

10. klasse

 På Nordsøen Fri Fagskole kan du tage et fantastiske spændende 10. klasses-skoleår, nemlig MARI10M.

Her vil du blive undervist i 

DANSK, MATEMATIK OG ENGELSK – på et niveau, som hjælper dig til at gennemføre 10. klasses eksamen. (FP10)

Undervisningen i MARI10M knyttes så meget som muligt sammen med det praktiske og maritime indhold på din profil.
Det betyder at undervisningen i de boglige fag, dansk, matematik og engelsk så vidt muligt skal have udgangspunkt – eller handle om noget fra den praktiske virkelighed – eller en problemstilling som er knyttet til din profil.

Der bliver dog undervist med det klare formål, at du forberedes bedst muligt til at gennemføre 10. klasses afgangsprøve – eller prøve i et af enkeltfagene, dansk eller matematik, hvis det er det tilbud du vælger, så helt undgå det boglige kan du ikke.

Du kan sammen med dine forældre læse mere om de enkelte fag i skolens års- og indholdsplan under fanen OM – hvor de er beskrevet nærmere.?? Hvad hedder den fane nu ??

Du tilmelder dig MARI10M på tilmeldingsblanketten

 

PROF!l 

PROF!l  klassen er for dig, som enten er færdig med 9. eller 10. klasse, en ungdomsuddannelse eller andet – og som ønsker at bruge et helt skoleår på alle mulige andre praktiske og virkelighedsnære oplevelser end de gængse skolefag.

Undervisningen på er bygget op af elementer, der dels knytter an til din valgt profil, havnens håndværk & Fiskeri, Gastro & Event eller Outdoor Turisme – dels går i dybden med nogle af de fællesfag, som er beskrevet nærmere i skolens Indholdsplan. I kan finde mere om disse emner på hjemmesiden under fanen OM – hvor de er beskrevet nærmere.

Det drejer sig om temaer og emner som

Innovation & Iværksætteri

IT-værktøjer & Digitalisering

Dit samfund

Kommunikation

Livsmestring

Fællestimer og fællessang

Erhvervsdannelse og Arbejdspladskultur

Sundhed, mad og Måltidspolitik

Du tilmelder dig PROF!l klassen på tilmeldingsblanketten

Et tilbud til dig i er, at du har mulighed for at følge Dansk eller Matematik som enkeltfag, hvis du gerne vil dygtiggøre dig – eller bare vedligeholde de to fag, mens du går hos os.

For at aflægge prøve i enkeltfag skal du ikke have bestået din FP 9 i faget.