Mentorstøtte.

Mentorstøtte
Som elev på Nordsøen Fri Fagskole er det også muligt at få en mentor, hvis eleven er mellem 16 år og 20 år og i risiko for ikke at gennemføre en Ungdomsuddannelse. Ordningen træder i kraft, hvis det anbefales af en Ungdoms-og Uddannelsesvejleder i uddannelsesplanen, at eleven deltager i et afklarende og udviklende forløb, som kan være på en Fri Fagskole jf. bekendtgørelse af lov om folkehøjskoler, efterskoler, og Frie Fagskoler. Det er vigtigt, at den afgivende uddannelsesvejleder udformer en erklæring, hvor mentorordningen anbefales som et led i at understøtte elevens skoleår.

En del af mentorstøtten kan anvendes til at nedsætte forældrebetaling for skoleopholdet.

 

Læs mere om procedure her