Skolekreds

Nordsøen Fri Fagskole har en skolekreds, der står bag skolens oprettelse og virksomhed.

Vedtægter vdr. skolekreds / repræsentantskab

2.1 Fagskolen har et repræsentantskab, der står bag Fagskolens oprettelse og virksomhed.

2.2 Privatpersoner (myndige) skal udgøre flertallet af repræsentantskabet.

2.3 Medlemskab godkendes af bestyrelsen. Afgørelsen kan forelægges repræsentantskabsmødet både af

den, som bestyrelsen har afslået at optage, og af et mindretal i bestyrelsen.

2.4 Af medlemmerne opkræves et beløb ved skolens oprettelse samt kontingent mindst en gang årligt.

Medlemmernes bidrag giver ikke ret til andel i skolens overskud. Medlemmerne hæfter ikke personligt for

skolens gæld.

2.5 Medlemskab giver adgang til på repræsentantskabsmødet at afgive en stemme. Der kan ikke stemmes

ved fuldmagt. Medlemmerne får stemmeret efter en måned medlemskab.

2.6 Skolens årsrapport udleveres/sendes fra skolen senest 14 dage før repræsentantskabsmøde.

Medlemmerne har endvidere ret til indsigt i drifts-, anlægs- og likviditetsbudgetter, byggeregnskaber og

oplysninger til brug for tilskudsberegning, der sendes til offentlig myndighed. Skolens medarbejdere har ret

til indsigt i nævnte materiale.

 

Bliv medlem 

Medlemsskabet er først gyldig når kontigent er betalt. 

Pris for medlemskab 200 kr/år.

MobilePay: 29 89 00 

Bankkonto: 9070 – 1632257348  (Sparekassen Danmark, Hirtshals) 

MÆRK OVERFØRSEL MED NAVN + “SKOLEKREDS”