Vejledning 

På Nordsøen Fri Fagskole prioriteres vejledning højt.Alle elever modtager vejledning, og den foregår såvel individuelt som i grupper.

Formålet med vejledningen er at understøtte elevens uddannelses- erhvervs- og livsvalg, og at fremme den enkeltes evne til at gennemføre drømme, ønsker og planer.
Formålet med indsatsen er desuden at give eleverne mulighed for at blive afklarede mht. til videre uddannelse og andre livsvalg, der er relevante for den enkelte.

Eleverne får rådgivning og vejledning i forberedelse af deres uddannelses- og erhvervsvalg med udgangspunkt i de uddannelsesplaner, eleverne har med fra grundskoleforløbet.

Den individuelle vejledning/eller gruppevejledningen orienterer eleverne om ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser samt SU-regler.

Vejlederen tilbyder individuel hjælp til afklaring af ønsker og muligheder for den enkelte.

Som en del af vejledningen vil informationssøgning i forhold til uddannelse og erhverv indgå.

Eleverne har mulighed for at komme i praktik i op til 6 uger i løbet af et skoleår på Nordsøen Fri Fagskole med udgangspunkt fra skolen.
Vejleder og den enkelte elev forbereder og efterbehandler praktikforløbet sammen og bruger det i det videre vejledningsforløb.

Som en del af undervisningen i løbet af året besøges relevante uddannelsesinstitutioner, ligesom vejleder er ansvarlig for brobygningsforløb, de enkelte elever deltager i, mens de er på skolen.

Skolens vejleder deltager i samarbejdet med forældre, KUI-vejledere, sagsbehandlere og andre relevante personer, så alle elever i god tid, inden skoleårets afslutning ved, hvad de skal videre med.

Strategien for vejledningsindsatsen på Nordsøen Fri Fagskole er, at vejleder i samarbejde med den enkelte elevs kontaktlærer og tildelte mentor, arbejder målrettet for, at eleven i løbet af et skoleår på Nordsøen Fri Fagskole opnår yderligere indsigt og viden om egne interesser, kompetencer og færdigheder og øvrige personlige forhold såsom f.eks. læringsstil – med henblik på at understøtte det overordnede formål med vejledningen.

Vejledningen på Nordsøen Fri Fagskole varetages af Camilla Steen.
Vejleder varetager ligeledes praktikkoordinatorindsatsen på skolen.

Mentorordning er beskrevet yderligere under et særligt afsnit under Om Nordsøen Fri Fagskole

 

Vejleder træffes tirsdage på 28438988