Velkommen til Danmarks nye fagskole

Nordsøen Fri Fagskole er for unge, der vil dygtiggøre sig praktisk-fagligt inden for Havnens Håndværk & Fiskeri, Gastro & Event og Outdoor Turisme. Vi ligger i Hirtshals – tæt på Nordsøen og tæt på smuk og vild natur.

Søren Hall, Forstander

Nordsøen Fri Fagskole er en spritny skole, som tager imod første hold elever til august 2022. Vi har et højt aktivitetsniveau med mulighed for 10. klasse eller Erhvervsklasse. Begge undervisningstilbud kombineres med én af vores 3 profilfag som er Havnens Håndværk & og Fiskeri, Gastro & Event og Outdoor Turisme.

Nordsøen Fri Fagskoles værdigrundlag er baseret på et grundtvigiansk livssyn som  bygger på fællesskab, ligeværd, tillid og åbenhed. Som fagskole ønsker vi at give den enkelte elev mulighed for at styrke sine personlige, sociale og faglige kompetencer i rammer, som er både trygge og udfordrende.

Vi har et stærkt ønske om at sikre, at eleven er klar til en erhvervsuddannelse efter et år hos os. Uanset den enkelte elevs baggrund og erfaringer, så møder vi eleven med tillid, anerkendelse og respekt.

Vi tilbyder 10. klasse, Erhvervsklassen, og eller enkeltfag, der forbereder eleverne til at komme videre i uddannelsessystemet. Vi har undervisning i boglige fag, men der er stort fokus på praktiske fag og praktisk arbejde. Vores elever skal være indstillet på, at hos os handler det om at få ’fingrene op af lommen’.

Med et år på Nordsøen Fri Fagskole bliver der fyret op under elevernes personlige udvikling, når deres sociale kompetencer udvikles, nye aktiviteter afprøves, og hver elev bidrager til det store fællesskab.