er du vejleder?

 

Du kender sikkert vores elever, inden vi selv gør. Og du ved også alt om, at unge mennesker står over for et væld af uddannelsesmæssige muligheder – og dermed også mange valg, der skal træffes. Og ikke alle er parate – og ej heller klædt på – til at træffe de gode valg. Det er her, Nordsøen Fri Fagskole gør en forskel.

Nordsøen Fri Fagskole er det naturlige valg for unge på vej mod uddannelse og senere hen; et job.  Vi har en praktisk tilgang til undervisningen – vi italesætter det selv ’hos os skal du ha’ fingrene op af lommerne’. Vi har tre profiler, der kombineres med klassiske fag og andre tilbud. Dertil kommer, at praktik i relevante, lokale erhvervsvirksomheder er en fast bestanddel af livet på Nordsøen Fri Fagskole. Vi ser os selv som et oplagt valg for unge, der lærer bedst ved at gøre ting i praksis. 

Vores ophold er opbygget som et kostskole-setup, hvor eleverne bor på skolen. Det giver en række sociale gevinster som fx nye, tætte venskaber, og når det kombineres med vores uddannelsestilbud, er vi med til at ruste det unge menneske til uddannelse, job og selve livet.

Vi holder ofte Åbent Hus – både fysiske og virtuelle – og både du og elever samt deres familier er velkomne til at besøge os.  Har du som vejleder spørgsmål til os, er du velkommen til at kontakte Camilla Steen på 28 43 89 88, eller du kan skrive en mail til forstanderen på camillas@nordsoenff.dk  

Her finder du priser og betalingsvilkår for et ophold på Nordsøen Fri Fagskole.

Vejledning følger med hele vejen

Den enkelte elev deltager selv i udarbejdelse af sin egen uddannelsesplan, og har løbende samtaler med sin kommunale vejleder. Gennem individuelle samtaler understøtter vejlederen eleven under hele forløbet og er med til at guide, så eleven bruger sin energi bedst muligt og har sit fokus på rette sted i forhold til drømme og fremtidsplaner. Vi har indlagt individuelle samtaler med vejlederen hen over året – og vejlederne samarbejder også med en eventuel mentor samt de øvrige vokse og lærerne på skolen – alt sammen for at hjælpe eleven i den helt rigtige den retning.

Der er nemlig også mulighed for at få en personlig mentor, hvis eleven er mellem 16 år og 20 år og i risiko for ikke at gennemføre en ungdomsuddannelse. Ordningen træder i kraft, hvis det anbefales af  en Ungdoms- og Uddannelsesvejleder i elevens uddannelsesplan, at eleven deltager i et afklarende og udviklende forløb. Det er vigtigt, at uddannelsesvejlederen udformer en erklæring, hvor mentorordningen anbefales som et led i at understøtte, at eleven kan gennemføre skoleåret. Bemærk, at en del af mentorstøtten kan anvendes til at nedsætte forældrebetalingen for skoleopholdet.

Inklusionstilbud samt specialundervisning indgår ligeledes som fast bestanddel af undervisningsmiljøet på Nordsøen Fri Fagskole. Læs mere her eller kontakt os venligst, hvis du vil vide mere om disse områder.