PRAKTISKE OG BOGLIGE FAG GÅR HÅND-I-HÅND

På Nordsøen Fri Fagskole har vi fokus på praktiske fag bl.a. med indbyggede praktikophold. Det betyder dog ikke, at vi glemmer de boglige fag. De er naturligvis også på skemaet, når du bor og går i skole hos os.

Vi tilbyder 10. klasse og enkeltfagsundervisning i dansk og matematik

De tre profiler på Nordsøen Fri Fagskole understøttes naturligvis med såkaldte ’normale’ fag, så du vil opleve, at matematik, dansk og engelsk også indgår som et helt naturligt element ude i værkstederne eller i hallen. Ved at flytte undervisningen ud i værkstederne eller køkkenet og ved at gøre tingene mere praksisnære, gør vi undervisningen dynamisk, spændende og anderledes. Som elev er du den aktive spiller i undervisningen, og det er dine undrende spørgsmål og grundlæggende interesse, der er med til at skabe fagene.

På alle tre profiler vil fag som IT/digitalisering, innovation/iværksætteri og samfundsfag gå igen sammen med dansk, matematik og engelsk. Vi har skabt rammerne for at motivere dig og styrke dine evner og kompetencer – både mundtligt og skriftligt – således at dine forudsætninger for at fuldføre en erhvervsuddannelse eller en anden ungdomsuddannelse udvikles og forbedres, mens du går i skole hos os.

Hvis du ikke har bestået 9. klasses afgangsprøve i dansk og/eller matematik, har du mulighed for at gøre dig klar hos os. Vi tilbyder målrettede forløb til elever, der har brug for at fordybe sig yderligere i dansk og/eller matematik for at blive klar til eksamen.

Spændende og udfordrende valgfag

Udover dansk, matematik og de andre fag får du også mulighed for at vælge blandt en række valgfag – ligesom du deltager i filosofiske diskussioner og fællessamling om fredagen. Her sætter vi fokus på de samfundsanliggender og emner, som optager os. Vores elevråd har indflydelse på relevante temaer til fredagssamlingerne.

I skoleåret 2022/2023 tilbyder vi Idræt og motion, Musik og sammenspil og Kreative fag (keramik, billedkunst, foto m.m.)

Du kan sammen med dine forældre læse mere om de enkelte fag i skolens års- og indholdsplan.

Sådan kan dit foreløbige skema se ud

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8-9.30 Dansk Profillinjer Dansk Profillinjer Filosofi/livsmestring
9.30 - 10 Pause Pause Pause Pause Pause
10.30 - 12 Dansk Profillinjer Matematik Profillinjer Fællessamling
12 - 13 Spise og transport Spise og transport Spise og transport Spise og transport Frokost og fællessamling til kl. 13.30
13 - 14.30 Matematik Profillinjer Engelsk Profillinjer
16 - 18 Lektiecafe Valgfag Rengøring Køkkentjans