Nyt fra Nordsøen fri fagskole
Lærere søges til Nordsøen Fri Fagskole

Nordsøen Fri Fagskole har brug for en matematiklærer til vores 10. klasse, MARI10M, og derudover har vi brug for 2 lærere, som kan varetage undervisningen på værkstedet indenfor områderne træ, natur, metal, elektronik og de digitale områder indenfor de forskellige håndværk, ligesom en af opgaverne bliver at koordinere fiskerirelaterede aktiviteter i værkstederne.

Eleverne på Nordsøen Fri Fagskole skal have gennemført 9. klasse eller være fyldt 16 år ved skolestarten – til gengæld er der ikke nogen øvre aldersgrænse, så skolen modtager også elever over 18 år.

Nordsøen Fri Fagskole tilbyder MARI10M – 10. klasse, med FP 10 i dansk, matematik og engelsk og enkeltfagsundervisning i dansk matematik med mulighed for prøveaflæggelse.

Skolen tilbyder på sigt også STU – Særligt individuelt Tilrettelagte Ungdomsuddannelsesforløb indenfor vore maritime profiler.

Derudover er Nordsøen Fri fagskole en skoleform som tilbyder forskellige valgfag og øvrige fælles dannelsesfag som: Dit samfund, Livsmestring, Innovation & Iværksætteri, IT- værktøjer & Digitalisering, fællesskab, musik mv., ligesom almindelige kostskoleaktiviteter, vagter m.m. bliver en del af din hverdag på skolen.

Kernen i vores undervisningstilbud som fri fagskole, er kravet om, at alle elever tilbydes minimum 1/3 – praktisk undervisning, samt fokus på, at eleven gennem praktisk læring, vejledning og praktikophold, hjælpes til et kvalificeret valg om enten ungdomsuddannelse eller bliver parat til job.
Nordsøen Fri Fagskole, Niels Juelsvej 32, 9850 Hirtshals 9894 5700 www.nordsoenff.dk info@nordsoenff.dk

Vores profillinjer som imødekommer dette er: Havnens Håndværk & Fiskeri, Outdoor turisme og Gastro Event.

Da vi stadig er i gang med at opbygge organisationen, vil kombinationen af dine undervisningsfag eller din kombination af faglig uddannelse og pædagogiske fag, kompetencer, færdigheder og interesser få stor indflydelse på, hvilke dele af kostskolelivet, du som lærer også kan byde ind på, så vi samlet set kan dække hele kostskolepalletten på skolen.

Vi ønsker at ansætte dedikerede og fleksible lærere indenfor alle fag og linjer, – som er parate til at være de bedste rollemodeller for vore elever, der som udgangspunkt, ikke har haft de allerbedste oplevelser med skole, med det, at lære noget – eller med at indgå i læringsfællessskaber med andre.

Vi søger lærere som

• Kan varetage matematik i 10. klasse og føre eleverne op til prøve
• Kan varetage undervisning på værkstedet indenfor et eller flere af de ovennævnte fag- faglige områder (tømrer, smed, elektriker eller anden relevant faglig baggrund)
• Tør sætte sig selv i spil
• Er åbne og udadvendte
• Er gode til at skabe relationer
• Har anerkendelse og respekt i DNA ́et
• Har flair for at omsætte teoretisk undervisning til praktisknær læring
• Elsker at være sammen med eleverne og ved, de er de vigtigste, uanset hvad – både i undervisningen og i fritiden
• Er parate til at påtage sig forskellige roller som kontaktlærer, mentor o.l.
• Kan organisere og planlægge
• Er klar til at være med til at skabe vores nye skole med en masse spas og ballade sammen
med både ledelse, kolleger og elever

Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og LC.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning og høre, hvorfor du netop vil søge job på Nordsøen Fri Fagskole.

Ansøgningsfrist er onsdag den 15. juni 2022 kl. 12.00 og samtaler bliver holdt den 22. juni 2022. Ansøgning, CV og relevante bilag bedes vedhæftet som en samlet PDF-fil og sendes til anna-stina@nordsoenff.dk

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til projektleder Anna-Stina Billund på 2212 5906.