Her er vi - og vi bliver flere

Der er mange mennesker og solide kræfter bag Nordsøen Fri Fagskole - og her kan du møde vores bestyrelse, vores forstander, alle underviserne samt vores service- og administrationsteams.

FORSTANDER 
Peter Sundsbæk
M: 61 27 60 17
E: peter@nordsoenff.dk

BESTYRELSE

FORMAND
Jens Kirketerp Jensen

Denne side vil løbende blive udbygget i takt med, at vi indgår aftaler med underviserne, så hold øje og følg med i, hvem der skal undervise dig til august.